Terwyl Kroon Vee alle redelike pogings aanwend om te verseker dat alle inligting op hierdie webtuiste akkuraat is, gebruik jy hierdie webwerf op eie risiko. Die inhoud is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Nie Kroon Vee of enige ander party wat betrokke is met die inligting wat op hierdie webtuiste verskyn, kanaanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies hoegenaamd wat mag spruit uit u toegang tot of gebruik van hierdie webwerf gee.

Jy onderneem om geen inligting te gebruik op hierdie webwerf of in verband met hierdie webwerf in enige eise of sake teen Kroon Vee. Skakels na ander webwerwe is webwerwe onafhanklik van Kroon Vee en ons onderskryf, beheer of lewer geen vertoŽ, waarborge of voorwaardes betreffende hul inhoud of skakels nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige skade wat veroorsaak word deur virusse, wurms of ander kwaadwillige programme aan u rekenaarsagteware, toerusting of ander eiendom in verband met u toegang tot of gebruik van hierdie webwerf of aflaai van enige data, teks, afbeeldings, lÍers of ander materiaal op hierdie webwerf.

Onder geen omstandighede sal Kroon Vee inligting oor individuele besoekers aan ons webwerf verkoop aan 3de partye nie.

Kroon Vee respekteer die privaatheid van individue wat die webwerf besoek. Persoonlike inligting wat 'n individu indien op 'n vrywillige basis sal gebruik word vir die uitsluitlike doel waarvoor dit ingedien word.

 
 

Jan & Irma van Zyl
Sel: +27 (0)82 444 5222
Epos:  jan@kroonvee.com

Gideon & Rodien van Zyl
Sel: +27 (0)82 944 0600
Epos: gideon@kroonvee.com

Jan Jr & Marnel van Zyl
Sel: +27 (0)82 944 0500
Epos:  jvz@kroonvee.com

© 2005 - 2017 Kroon Vee
Alle regte voorbehou
Webblad Vrywaring